OMSTÄLLT! Västrabomässa

Söndagen före pingst • Hjälparen kommer
Johannes Grimheden, Rebecka Svensäter

Ordinarie gudstjänster är inställda och kyrkan fortsätter att be. Med anledning av myndigheternas rekommendationer kan vi inte längre samlas fysiskt. Men vi spelar in de andakter som äger rum i Västrabokyrkan varje söndag kl 10, med präst, kantor och vaktmästare, och lägger ut dem på hemsidan att lyssna på.

När kyrkklockorna ringer kallas vi att be även om vi inte kan träffas. Var med när gudstjänst sänds på tv, radio eller livesändning. Ta gärna fram Bibel och psalmbok hemma när klockorna ringer.

Besök gärna en kyrka om du behöver stillhet eller enskild andakt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *